Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze členské schůze 2.9.2016

19. 10. 2016

Zápis ze členské schůze konané

dne 2.9.2016 v 17.00 hodin

 

Přítomni : viz. presenční listina

Omluveni: Flajzar,Hradilová

Program:  1. Ocenění za zásluhy

                 2. Dodatek k vnitřnímu řádu ZKO

                 3. Brigáda

 

1. Za mnohaleté zásluhy o rozvoj bruntálské sportovní kynologie bylo předáno panu Františku Vlčkovi  ocenění  „ Za zásluhy „. Toto ocenění mu bylo uděleno z ČKS.

2. Členská schůze schválila dodatek k vnitřnímu řádu ZKO – následovně:
Noví zájemci o sportovní výcvik vlastního psa uhradí nejpozději při třetí návštěvě cvičiště nevratnou částku  500,- Kč jako příspěvek na údržbu cvičiště a výcvikových pomůcek.                                                      
(Úhrada v hotovosti pokladníkovi či převodem).
O přijetí takových zájemců za řádné členy rozhodne výbor ZKO do půl roku od úhrady uvedené částky. Pro nové zájemce platí ustanovení b. 1-4 Vnitřního řádu a v přiměřeném rozsahu i b. 5b.

3. Dne  28.10.2016 se uskuteční podzimní brigáda. Její náplní bude údržba cvičiště a klubovny. Sraz v klubovně v 8.00 hod.

MVDr. Vodička Stanislav - předseda

 

Zapsala : Janalíková