Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze výboru 06.12.2013

15. 12. 2013

Zápis ze schůze výboru konané

dne 6.12.2013 v 18.00 hod.

_____________________________________________________________________________________________________

Přítomni : MVDr.Vodička,Ing.Valášková,p.Móric,pí.Vojáčková,Janalíková

Program :

1.Brigády

 2.Nový člen

 3.Školení

 4.Členské příspěvky

 5.Různé

 

1.Brigády pro rok 2013 splněny v plném rozsahu.Hospodář odpovídá i nadále

za evidenci odpracovaných brigádnických hodin.

 

2.Výbor schvaluje přijetí nového člena – p. Karla Pavlíka.Po dohodě možnost zařazení

do programu péče o odchycené psy.

 

3.Školení :

08.3.2014 Frýdlant – školení instruktorů – za ZKO pí.Vojáčková

22.3.2014 Suchdol nad Odrou – školení figurantů II.tř.- za ZKO p.Haník

23.3.2014 Suchdol nad Odrou – školení kladečů – za ZKO p.Móric

 

4.Členské příspěvky :

členové bez účasti na výcviku – 200,- Kč.

členové cvičící (i ojediněle) – 2000,- Kč. s úpravou dle čl.7 vnitřního řádu ZKO 

(znění z 30.11.2012 – pověření odchytem)

Členské příspěvky nutno uhradit do konce roku 2013

- v hotovosti – pokladníkovi – Ing.Valášková

- bezhotovostní – č.účtu – Česká spořitelna – pob.Bruntál 1844222329/

0800 ,jako variabilní číslo napište rodné číslo

 

5.Různé :

Předběžný termín VČS – 14.3.2014

Závěrečné hodnocení činnosti ZKO za rok 2013 se uskuteční 27.12.2013 

v 17.00 hod. v klubovně ZKO na Tř.Práce 22,Bruntál

Za rozeslání pozvánek zodpovídá Janalíková.

 

Ukončeno v 19.30,zapsala Janalíková

 MVD.Vodička Stanislav 

předseda