Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze výboru 25.1.2018

3. 4. 2018

Zápis ze schůze výboru ZKO 043 - Bruntál

dne 25.1.2018 v 17.30 hodin

Přítomni : MVDr.Vodička,p.Móric,Ing.Valášková,Janalíková

Program : 1. Členská základna

                   2. Pokladní hodiny

                   3. Zkoušky

                    4. Inventarizace majetku

                    5. Hrob p. Pirnera

                    6. Různé

1. Členská základna - 21 členů - odesláno v termínu ČKS

2. Ing. Valášková - pokladní hodiny - každou první neděli v měsíci od 10.00-10.30 hodin

na cvičišti, v naléhavých případech (po předchozí domluvě ) v zaměstnání.

3. Dne 5.5.2018 - zkoušky - vedoucí Janalíková, fig. Haník

4. Do konce 1. pololetí zpracuje p.Móric inventuru majetku ZKO dle současné legislativy.

Metodiku zpracuje dle aktuálních podkladů MVDr.Vodička.

5. Výbor odsouhlasil v nezbytném rozsahu údržbu hrobu p.Pirnera, pověřuje předsedu jednání v této věci, náklady cca 6.000,- Kč

6. Různé : - p.Móric zajistí předsezónní údržbu sekaček v organizaci,

- předseda zajistí nezbytnou výměnu pomůcek na cvičišti (rukávy).

 

MVDr.Vodička Stanislav

předseda

Zapsala: Janalíková