Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze výboru 27.04.2012

13. 10. 2013

 

Zápis ze schůze výboru

konané dne 27.4. 2012 v 19.00 hodin

 

 

__________________________________________________________

 

 

Přítomni : MVDr. Vodička, p. Móric, Vojáčková, Janalíková, Ing. Valášková

 

Program        1. Brigády

                    2. Využívání cvičiště

                    3. Klíče

                    4. Zkoušky

                    5. Přispívající členové

 

 

 

1. Dne 21.4.2012 se uskutečnila jarní brigáda v počtu devíti členů. Místem brigády byl jak areál klubovny ZKO, tak cvičiště ZKO.

Pro členy, kteří se brigády nezúčastnili bude možnost náhradních prací:

  • nátěr zástěn - antirezin (konzultace barvy s hospodářem)

  • zasypání bývalého vodního příkopu před cvičištěm (cca dva vozíky zeminy)

  • uskladnění dřeva v areálu klubovny (po domluvě s předsedou ZKO)

Náhradní brigády nutno evidovat v reálném počtu odpracovaných hodin u hospodáře či v evidenci na cvičišti ZKO. Vzniklé související finanční náklady nutno nárokovat u pokladníka (Ing. Valášková).

Nátěr plotu v areálu klubovny ZKO bude vzhledem k odborné náročnosti zadán firmě - podrobnosti upřesní předseda.

Předběžný termín brigády : 27.10.2012

 

 

2. Využívání cvičiště ZKO nečleny organizace (včetně individuálního výcviku) je možné pouze se souhlasem a za podmínek stanovených výborem či předsedou ZKO.

Akce boxer-klubu na cvičišti je povolena za následujících podmínek:

Ing. Valášková upřesní datum konání akce a zodpovídá za převzetí a předání cvičiště bez závad.

 

 

3. U zámku na cvičišti nutno ověřit funkčnost, v případě dalších poruch vyměnit zámky (zodp. předseda). Vydané klíče je nutno evidovat.

Předpoklad individuálního držení klíče od cvičiště: 

člen ZKO, který

  • se zúčastňuje společného nedělního výcviku 

  • trénuje na závody či zkoušky v rámci ZKO Bruntál

  • je zapojen do další činnosti zabezpečující chod organizace

 

Výjimky pouze se souhlasem a za podmínek stanovených výborem či předsedou ZKO.

 

Klíče od klubovny - Tř. Práce

Člen ZKO, který:

  • se podílí na práci v odchytovém zařízení

 

 

4. Předběžný termín konání zkoušek dle MZŘ : 20. října 2012

  • požadavek na ČKS - předseda

  • vedoucí bude upřesněn

  • přihlášky včetně startovného 250,- Kč do 30.9.2012 předat jednateli ZKO

 

 

5. Upřesněn výklad "přispívajícího" člena:

Status přispívajícího člena může mít člen, který má zájem podílet se na činnosti v ZKO, ale nevyužívá žádným způsobem zařízení cvičiště osobně ani pro psy, které vlastní. Předpokladem je včasná úhrada stanovené výše členského příspěvku.

Předseda navrhuje toto členství zrušit - není zcela v souladu se stanovami ČKS.

Toto bude předmětem dalšího ověřování.

V této souvislosti předseda upozornil na nutnost zvýšení členských příspěvků a zpřísnění členských povinností - současné příspěvky nepokrývají výdaje - informace pokladníka - bude též předmětem ověřování.

 

MVDr. Vodička Stanislav

                                                                        předseda

 Zapsala: Janalíková